Cuvântul Preşedintelui

Centrul de la Sibiu pentru Studii de Pace este un think-tank independent înfiinţat în scopul cercetării, dezvoltării şi inovării în domeniul ştiinţific.

Având drept obiect de studiu domeniul de nişă al studiilor de pace, această organizaţie nonguvernamentală îşi propune să devină un vector real de schimbare pentru o lume mai bună şi mai sigură, pentru cât mai mulţi dintre cetăţenii săi.

Obiectivele Centrului de la Sibiu pentru Studii de Pace sunt:
a) publicarea şi editarea de literatură tehnico-ştiinţifică;
b) derularea de proiecte de cercetare-dezvoltare;
c) organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminarii, mese rotunde, dezbateri şi ateliere de lucru.

Succesului think-tank-ului este garantat prin dubla sa orientare, către:
(1) Aspecte teoretice: cercetări academice, având drept rezultat cunoaşterea proaspătă şi o mai bună înţelegere a problemelor complexe cu care se confruntă astăzi cetăţenii şi instituţiile de pretutindeni;
(2) Aspecte practice: furnizarea de soluţii şi recomandări eficiente şi concrete în procesele de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor.

Astfel, Centrul de la Sibiu pentru Studii de Pace acţionează drept punte de legătură între comunitatea academică şi factorii de decizie, sprijinind totodată şi interesul public, prin informări corecte, accesibile, inteligibile, utile şi echilibrate.

Echipa tânără şi bine motivată a organizaţiei îşi propune, prin numeroasele acţiuni întreprinse, dezvoltarea unor relaţii solide de cooperare cu structuri guvernamentale şi nonguvernamentale asemănătoare, din ţară şi din străinătate.

Totodată, adresăm o călduroasă invitaţie de colaborare tuturor celor care împărtăşesc principiile şi valorile organizaţiei şi care doresc să susţină, prin efort intelectual susţinut şi activităţi complexe, misiunea şi obiectivele Centrului de la Sibiu pentru Studii de Pace.


Preşedintele Centrului de la Sibiu pentru Studii de Pace
Dr. Marius Pricopi